Sidste nyt fra Autismecenter Nord-Bo

 • Temaeftermiddag for pårørende

  25. januar 2023
  Som pårørende til et barn/ung med autisme kan man opleve særlige situationer eller en særlig adfærd hos barnet/den unge, der kan være anderledes, end det man oplever hos andre jævnaldrende.

  Formålet med temaeftermiddagen er at give pårørende mulighed for at drøfte disse oplevelser med andre, at få forståelse for barnet/den unges udfordringer samt at få redskaber til at støtte barnet på bedst mulig vis.
  Læs mere
 • Autismekonference Nordjylland 2023

  12. januar 2023
  Så er programmet for dette års konference offentliggjort, og vi glæder os til at kunne byde velkommen igen i år på Hotel Hvide Hus i Aalborg. Du kan læse mere om programmet, og se hvem de fire oplægsholdere der i år gæster konference er...
  Læs mere
 • Autismekursus for socialrådgivere

  10. januar 2023
  Vi udbyder nu et nyt kursus, som ikke nåede at komme med i første omgang, da vi præsentedrede dette års kursusprogram! Og det er Autismekursus for socialrådgivere.

  Kurset henvender sig til socialrådgivere, som i det daglige møder borgere med autisme. Borgere, der kognitivt befinder sig inden for normalområdet, men hvor funktionsniveauet kan være lavt.
  Læs mere
Statement1.png

Uddrag fra idegrundlaget

"Det grundlæggende pædagogiske udgangspunkt for arbejdet i Autismecenter Nord-Bo er, at vi har at gøre med mennesker, som på trods af en autismespektrumforstyrrelse, er meget forskellige og derfor har helt unikke og individuelle muligheder og behov.

Autismecenter Nord-Bo tilbyder en vifte af muligheder, som tilpasses det enkelte menneske. Alle indsatserne planlægges 100 % individuelt udfra den enkeltes forudsætninger, behov og ikke mindst de mål, som der er for den enkelte."

Autismecenter Nord-Bo på facebook

`