Sidste nyt fra Autismecenter Nord-Bo

 • Udbyder opfølgningskursus

  27. marts 2023
  Vi udbyder nu opfølgningskursus og sparring for fagpersoner ift. anvendelsen af selvforståelsesmaterialet “Let´s Visualize - Min Autisme”.

  Opfølgningskurset giver mulighed for, at fagpersoner får drøftet spørgsmål, som kan være opstået undervejs i anvendelsen af materialet og/eller metoden.
  Læs mere
 • Øget og mere nuanceret selvforståelse

  27. marts 2023
  Vi har en artikel i Faglig Fokus på Socialpædagogernes hjemmeside.

  Her skriver Malthe og Casper om deres undersøgelse af "Let´s Visualize - Min Autisme" (selvforståelsesmateriale), som viser, at personerne der gennemgår selvforståelsesforløbet, oplever en øget og mere nuanceret selvforståelse, et mindsket stress- og belastningsniveau, samt en øget trivsel.
  Læs mere
 • Succes med AutismeProfil-Job

  20. februar 2023
  Så er vores AutismeProfil-job kommet på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

  AutismeProfil-Job har til formål at give et overblik over borgerens autismeprofil, ressourcer og barrierer samt motivation for job eller uddannelse.
  Læs mere
Statement1.png

Uddrag fra idegrundlaget

"Det grundlæggende pædagogiske udgangspunkt for arbejdet i Autismecenter Nord-Bo er, at vi har at gøre med mennesker, som på trods af en autismespektrumforstyrrelse, er meget forskellige og derfor har helt unikke og individuelle muligheder og behov.

Autismecenter Nord-Bo tilbyder en vifte af muligheder, som tilpasses det enkelte menneske. Alle indsatserne planlægges 100 % individuelt udfra den enkeltes forudsætninger, behov og ikke mindst de mål, som der er for den enkelte."

Autismecenter Nord-Bo på facebook

`