Jesper Schmith
Forstander
Lasse Irming Andreasen
Viceforstander
Annette Møller
Afdelingsleder
Viden & Udvikling
Anni Jespersen
Afdelingsleder
Stu-afdelingen
Karin Wognsbæk
Pædagogisk leder og stedfortræder
Stu-afdelingen
Lolita Ajero Rosenvinge
Afdelingsleder
De Gule Værksteder
Lene Molbjerg Larsen
Afdelingsleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Mads Ertzinger Klinksgaard
Afdelingsleder
Boafdelingen
Sankt Peders Gade
Malene Rask Pedersen
Afdelingsleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Randi Jørgensen
Afdelingsleder
Momentum
Søren Østergaard
Afdelingsleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Anders Scheuer
Praktikmedarbejder
Stu-afdelingen
Annette Overgaard
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Anna Løth Gregersen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Ann Hornum
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
(orlov)
Annette Steffensen
Vejleder
De Gule Værksteder
Annemette Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Asta-Louise K. B. Nielsen
Pratik- og jobkoordinator
Stu-afdelingen
Anita Toft Gade
Ernæringsassistent og vejleder
De Gule Værksteder
Birgitte Koldkjær
Ernæringsassistent med vejlederopgaver
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Birthe Fruensgaard
Servicemedarbejder
Stu-afdelingen
Britt Rask Nøhr
Ernæringsassistent
Stu-afdelingen
Camilla Olesen
Vejleder
Stu-afdelingen
Casper Walsøe Hansen
Autoriseret psykolog
Viden & Udvikling
(barselsorlov)
Chandra Søberg
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Charlotte M. Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Charlotte Klitholm
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Charlotte S. Schiønning
Vejleder
Momentum
Christian Lund Kristensen
Vejleder
Momentum
Dorte Bislev Thomsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Dorte Sørensen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Elena Hybschmann
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Frank Nielsen
Pædagogisk medhjælper
De Gule Værksteder
Gitte Eriksen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Gitte Gregersen
Vejleder
Momentum
Hanne Bager
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Hanne Nøhr Hansen
Bogholderiansvarlig
Tværgående
Heidi Kruse Meyer
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Helle Eriksen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Helle Pagh Jensen
Lønansvarlig
Tværgående
Jane Bækgaard
Vejleder
Boafdelingen
Sankt Peders Gade
Jane Andersen
Vejleder
Stu-afdelingen
Janne Østergaard
Vejleder
Stu-afdelingen
Jeanet Jepsen
Kantineleder
De Gule Værksteder
Jette Lønsman Gjøderum
Ansvarlig for Terapihave
De Gule Værksteder
Jesper Nørgaard Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Jon Severi Räsanän
Pedelmedhjælper
De Gule Værksteder
Julie Oht Munk
Vejleder
Stu-afdelingen
Helle K. Iversen
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Helle Karoline Steffensen
Sekretær
Tværgående
Henrik S. Christensen
Vejleder
De Gule Værksteder
Ansvarlig for Cykelværksted
Karis Lund Vilhelmsen
Vejleder
Stu-afdelingen
Kathrine Kjær Hansen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Ketty H. Olsen
Sekretær
Boafdelingen
Kristina Nielsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Kristoffer Hvid Mortensen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Laura B. J. Eduardsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Lena Madsen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Lars Henrik Olesen
Vejleder
De Gule Værksteder
Line Østergaard
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Liv Munk Nielsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
(barselsorlov)
Lone Vinther
Vejleder
Momentum
Louise-Maria Kinnberg Larsen
Vejleder
Momentum
Mads Dahl Kragholm
Planlægningskoordinator og vejleder
Stu-afdelingen
Marie Bech Kristensen
Vejleder
Stu-afdelingen
Marie Sørensen
Vejleder
Stu-afdelingen
Martin Nyvang
Pedel
De Gule Værksteder
Malene Holst
Vejleder
Stu-afdelingen
Mette Andersen
Socialrådgiver og praktik- og jobmedarbejder
Stu-afdelingen
Mette Bang
Specialpædagogisk konsulent & Seksualvejleder
Viden & Udvikling
Mette Fremlev Als
Vejleder
Stu-afdelingen
Mette P. Koldkjær
Vejleder
Stu-afdelingen
Mette Vaabengaard Larsen
Sekretær
Tværgående
Morten Kidmose
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Mille Maria Lozina
Vejleder
Momentum
Nadia Bjerre
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Niels Johannesen
Kantine, rengøring og service
Tværgående
Peter K. Møller
Vejleder
De Gule Værksteder
Peter Svanborg Sloth
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Peter Tengstedt
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Pia Berg
Vejleder
De Gule Værksteder
Butiksansvarlig
Rasmus Jørgensen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Rasmus Park Olesen
Vejleder
Boafdelingen Aabybro/Brovst
Louise T. Møller
Vejleder
De Gule Værksteder
Rekke Hird
Vejleder
Boafdelingen
Sankt Peders Gade
Sanne Michelsen
Vejleder
Boafdelingen
Sankt Pedersgade
Sila Thiel
Administrativ koordinator
Viden og Udvikling
Sissel Thorhauge-Kaspersen
Vejleder
De Gule Værksteder
Sussi Hjorth
Vejleder
Momentum
Susanne Kristensen
Sekretær & Digital ansvarlig
Tværgående
Søren Damholdt
Vejleder
Momentum
Stefan S. Schiønning
Vejleder
Boafdelingen
Sankt Peders Gade
Søren Manniche
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Tina Jensen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Tina Theter
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Thomas Bjerregaard Jensen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Trine Pallesgaard
Pædagogisk medhjælper
Stu-afdelingen
Ansvarlig for Café Bryggen
Tobias Thomsen
Vejleder
Stu-afdelingen
Tobias Toft Larsen
Vejleder
Stu-afdelingen
Ulla Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Vibeke Brams
Autoriseret psykolog
Viden & Udvikling
(barselsorlov)